Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

 • remontach dróg,
 • układaniu nawierzchni utwardzonych,
 • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • transporcie towarów i osób,
 • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. z siedzibą w Postominie zawiadamia, że zakończyła procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W toku weryfikacji otrzymanych ofert, zakwalifikowała dwie kandydatury spełniające określone wymogi, dopuszczając do rozmów kwalifikacyjnych. W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, wybrała kandydaturę Pana Bogdana Szlawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Za Radę Nadzorczą Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Tomasz Knap

Komunikat

infoZ uwagi na wzrost kosztów odbioru i utylizacji nieczystości płynnych, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniają się stawki odbioru.

Cena netto usługi za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych (stałych mieszkańców Gminy Postomino) wynosi 143,71 zł, dla pozostałych odbiorców 180,76 zł netto.
Cena netto za zrzut 1 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

Stosownie do zapisu w § 2 pkt 1 Umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, opłata ta podlega corocznemu podwyższeniu o poziom wzrostu kosztów wywozu.
Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.

Harmonogram dla podmiotów gospodarczych na lipiec oraz sierpień 2021

Lipiec

 • Zmieszane 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
 • Szkło 8, 14, 22, 28
 • Metale i tworzywa sztuczne 3, 10, 17, 24, 31

Sierpień

 • Zmieszane 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
 • Szkło 3, 11, 19, 25
 • Metale i tworzywa sztuczne 7, 14, 21, 28

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu GPK

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na stanowisko Prezesa Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Postominie

Rada Nadzorcza, w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postominie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagania stawiane wobec kandydatów, zostały określone w Uchwale Rady Nadzorczej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Za Radę Nadzorczą Spółki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Tomasz Knap

Do pobrania:

Strona 9 z 29

Podkategorie

Free business joomla templates