Jesteś tutaj: StartBudowa PSZOK

Budowa PSZOK

ue-logo

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

loga

Tytuł projektu: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Na postawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 przedsięwzięcie miało polegać na budowie w 10 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego i finansowego, projekt polega na budowie w 14 miejscowościach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną dodatkowo półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Czytaj więcej: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza...

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

podpisanie 1Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować że w dniu 13 lutego w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał Pan Roman Wójcik - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast ZMiGDP reprezentował Pan Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP.

Czytaj więcej: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza...

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

FE IS RGB-1

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie w 10 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną dodatkowo półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Celem bezpośrednim projektu jest natomiast budowa PSZOK w 12 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Czytaj więcej: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza...
Free business joomla templates