Jesteś tutaj: Start

Witamy na stronie

zielona-ziemia CustomWitamy na stronach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Specjalizujemy się w:

  • remontach dróg,
  • układaniu nawierzchni utwardzonych,
  • instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • transporcie towarów i osób,
  • odbiorze nieczystości

Więcej na temat naszej działalności

Harmonogram odbioru nieczystości stałych 2023 z nieruchomości niezamieszkałych

domki 2023 - smieciHarmonogram odbioru nieczystości stałych 2023 z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Postomino:

plik PDF do pobrania tutaj

Ogłoszenie - nabór na stanowisko Starszego Księgowego

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. w Postominie ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego:

Taryfy wody i kanalizacji na okres 3 lat

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w"), Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Postominie (dalej Spółka) niniejszym informuje, że decyzją z dnia 1 września 2022 roku Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Postomino na okresie 3 lat.

Taryfy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 16 września 2022 roku i będą obowiązywać od dnia 24 września 2022 r. do dnia 24 września 2025 r.

Informacja dot. odbioru materiałów budowlanych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że w związku z awarią pojazdu, odbiór materiałów budowlanych typu big bag nastąpi w innym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 4 z 29

Podkategorie

Free business joomla templates