Jesteś tutaj: StartAktualnościTaryfy wody i kanalizacji na okres 3 lat

Taryfy wody i kanalizacji na okres 3 lat

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w"), Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Postominie (dalej Spółka) niniejszym informuje, że decyzją z dnia 1 września 2022 roku Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Postomino na okresie 3 lat.

Taryfy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 16 września 2022 roku i będą obowiązywać od dnia 24 września 2022 r. do dnia 24 września 2025 r.

Free business joomla templates