Jesteś tutaj: StartZamówienia publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych":

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
 4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Czytaj więcej: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego...

Dostawa oleju napędowego w ilości do 120 000 litrów

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa oleju napędowego w ilości do 120 000 litrów":

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego w ilości do 120 000 litrów

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Postominie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Postominie "

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. DOKUMENTACJA
 4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 5. STWIOR - STANOWISKA
 6. STWIOR - OGRODZENIE
 7. WYJAŚNIENIA
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Czytaj więcej: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Postominie

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji realizowanej na terenie Gminy Postomino - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji realizowanej na terenie Gminy Postomino - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo"

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Czytaj więcej: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycji realizowanej na terenie Gminy Postomino -...

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie"

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. DOKUMENTACJA
 4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Czytaj więcej: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie"

 1. OGŁOSZENIE
 2. SIWZ
 3. DOKUMENTACJA
 4. INFORMACJA DO SIWZ
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Czytaj więcej: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Postominie

Strona 2 z 6

Free business joomla templates