Dostawa oleju napędowego w ilości do 130 000 litrów

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego w ilości do 130 000 litrów”

Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2020 r o godz. 10:00.

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wstawiono: 2020-12-03 11:49:19
Ostatnia zmiana: 2020-12-18 10:00:11