Odwodnienie osadu ściekowego z 2 lagun w ilości szacunkowej 10 500 m3 o uwodnieniu 96- 97% na oczyszczalni ścieków w Jarosławcu

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę: "Odwodnienie osadu ściekowego z 2 lagun  w ilości szacunkowej 10 500 m3 o uwodnieniu 96- 97% na oczyszczalni ścieków w Jarosławcu."

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2020 r o godz. 10:00.

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. PROJEKT UMOWY
  4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wstawiono: 2020-01-29 14:39:16
Ostatnia zmiana: 2020-02-10 09:35:44