Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki kołowej wielozadaniowej wyposażonej w osprzęt.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki kołowej wielozadaniowej wyposażonej w osprzęt.

Oferty należy składać do 25.09.2018 r do godz. 10:00.

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  4. ZAPYTANIA SIWZ
  5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wstawiono: 2018-09-17 15:25:03
Ostatnia zmiana: 2018-09-25 14:36:17