Nowe opłaty cmentarne

cmentarzGminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie, jako zarządca cmentarzy komunalnych na terenie gminy Postomino, informuje, że od dnia 01 marca 2018 roku wprowadza dodatkowe opłaty cmentarne jak niżej:

1. Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy, remontu nagrobka lub grobowca -108,00 zł

2. Opłata za wjazd pojazdów w celu obsługi jednej ceremonii pogrzebowej - 54,00 zł.

(powyższe stawki zawierają podatek VAT)

W związku z tym, wszystkie prace związane z pochówkami, ekshumacjami, stawianiem nowych i wymianą starych pomników, które będą wymagały wjazdu pojazdów na teren cmentarzy, będą możliwe po uprzednim poinformowaniu zarządcy cmentarzy, uiszczeniu stosownej opłaty oraz uzgodnieniu czy miejsce, którego prace będą dotyczyły jest opłacone. Gdyby miejsce pochówku, którego prace będą dotyczyły, straciło ważność należy dokonać ponownej opłaty w wysokości 216,00 zł za grób ziemny jednomiejscowy lub dwumiejscowy w pionie osoby dorosłej lub 108,00 zł za grób mały.

Jednocześnie informujemy, że prace związane ze stawianiem nowych i wymianą starych pomników mogą być wykonywane tylko w dni robocze, t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.