Brak przydatności wody do spożycia

infoInformujemy, że w dniach od 17.10 2017 (od godz. 16:00) do momentu odwołania w miejscowości Pałowo, Pałówko, Nosalin w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii coli w sieci wodociągowej obowiązuje zakaz spożywania wody, użytkowannia do celów higieny. Woda może służyć tylko i wyłącznie do celów sanitarnych.

Dostarczona będzie woda pitna w zbiornikach do ogólnego dostępu. Zastępczy punkt poboru wody wyznacza się w SUW Staniewice (w godz 9:00 - 15:00) po uprzednim skontaktowaniu suę z konserwatorem sieci (tel. 605-54-24-78)