Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inkasenta

jobZarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru żadnego z kandydatów.